Παίρνω διαρκώς το μήνυμα "Η σύνοδός σου έχει λήξει"