Το UkraineDate.com είναι μπλοκαρισμένο από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ίντερνετ (ISP) που χρησιμοποιώ