Jag här tekniska svårigheter med Instant Messenger