Πώς προσθέτω, αλλάζω, ή αφαιρώ μια Σημείωση Προφίλ;