Πώς μπλοκάρω τη δυνατότητα ενός χρήστη να επικοινωνεί μαζί μου;