Πώς αφαιρώ κάποιο μέλος από τη λίστα Ποιός Ενδιαφέρεται Για Μένα;