Γιατί θα έπρεπε να επαληθεύσω το προφίλ μου, και πώς θα το κάνω αυτό;